Oś czasu

/Oś czasu

Deklaracja o restytucji Pałacu Saskiego

25 listopada 2018|Oś czasu|

11 listopada 2018 r., podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, Prezydent RP Andrzej Duda zainaugurował restytucję Pałacu Saskiego jako trwałego pomnika niepodległości. Więcej informacji na saski2018.pl oraz prezydent.pl.

Pałac Saski siedzibą pierwszej giełdy w Polsce

4 listopada 2017|Oś czasu|

12 maja 1817 r. w Warszawie powstała Giełda Kupiecka - pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce. Giełda Kupiecka została ustanowiona na mocy postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka o "zaprowadzeniu giełdy w Warszawie". Dowiedz się więcej: Zaczęło się 12 maja 1817 r. w Pałacu Saskim

Przebudowa Pałacu Saskiego

2 października 2017|Oś czasu|

W okresie 1838-1842 budynek Pałacu Saskiego został poddany gruntownej przebudowie przez architekta Adama Idźkowskiego. "W pięknem położeniu z jednej strony rozległego ogrodu, z drugiej otwartego placu wśród miasta Warszawy znajdował się pałac zrujnowany, nietyle przez dawność swojego istnienia, ile raczej przez zupełne opuszczenie go. Była to niegdyś rezydencya króla Fryderyka Augusta II saskiego, który ją [...]

Liceum Warszawskie

2 października 2017|Oś czasu|

W latach 1804-1817 w północnym skrzydle pałacu mieściło się Liceum Warszawskie. Długoletnim dyrektorem uczelni był Samuel Bogumił Linde. Do roku 1817 profesorowie szkoły dysponowali mieszkaniami służbowymi w pałacu, zaprzyjaźniły się tam wówczas rodziny dyrektora Liceum, Samuela Bogumiła Lindego i profesora języka francuskiego, Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka.

Przebudowa Pałacu Brühla na potrzeby Centralnego Urzędu Telegraficznego Królestwa Polskiego

19 sierpnia 2017|Oś czasu|

W latach 1882 - 1885 przeprowadzono przebudowę Pałacu Brühla, która miała na celu przystosowanie budynku dla Centralnego Urzędu Telegraficznego. Powstało wtedy dodatkowe wejście od ul. Kotzebue (obecnie ul. Fredry). Obniżono dach nad korpusem głównym nad którym zbudowano jednopiętrową nadbudówkę oraz obniżono wysokość zwieńczeń alkierzy. Autorem projektu przebudowy pałacu był Karol Kozłowski.

Budowa Wielkiego Salonu

3 maja 2017|Oś czasu|

Wielki Salon (Glorietta) zbudowano około 1724 r. na głównej osi założenia ogrodowego, jako najważniejszą z budowli ogrodowych. Był to dwukondygnacyjny, trójosiowy budynek o wysokości 21 m, zaprojektowany najprawdopodobniej przez Daniela Mateusza Pöppelmanna. Budynek został otwarty na ogród przez półokrągłe porte-fenetre. W bocznych salkach znajdowały się pomieszczenia do biesiady i odpoczynku, natomiast powyżej loże muzyczne.

Pałac Sandomierski ponownie własnością Sanguszków

3 maja 2017|Oś czasu|

Po śmierci króla Augusta II, najpewniej wskutek redukcji skali projektów związanych z realizacją założenia Osi Saskiej, pałac Sandomierski (późniejszy Brühla) odzyskuje odrębny charakter i powraca do dawnych właścicieli. W 1733 roku książę Paweł Sanguszko przekazuje pałac swojemu synowi Januszowi.

Dziękujemy!

Stowarzyszenie Saski 2018 działało w latach 2012-2021.

Prowadziliśmy działalność kulturalną i edukacyjną, promując historię i architekturę dawnej Warszawy. Przypominaliśmy bogatą historię placu Piłsudskiego w Warszawie, Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, m.in. w ramach wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej”.

Rok 2018 przyjęty w nazwie Stowarzyszenia miał wszystkich zmobilizować do realnych działań w sprawie wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego. I to właśnie 11 listopada 2018 roku Prezydent RP ogłosił deklarację o restytucji Pałacu Saskiego kończącą wieloletnią dyskusję o przyszłości zachodniej pierzei placu Piłsudskiego w Warszawie.

W 2021 roku została uchwalona ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej. Stowarzyszenie intensywnie uczestniczyło w pracach w Sejmie i Senacie. Służyliśmy doświadczeniem i ekspercką wiedzą. Z chwilą wejścia w życie ustawy Stowarzyszenie zrealizowało swój cel statutowy, w konsekwencji czego została podjęta uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali działalność Stowarzyszenia – dodawaliście nam niezbędnej energii i wiary w to, że nasze działania mają sens i przyniosą upragniony efekt.

Dalsze dzieje odbudowy możecie śledzić na stronie spółki celowej powołanej do odbudowy: www.palacsaski.pl 

 

This will close in 0 seconds