W latach 1804-1817 w północnym skrzydle pałacu mieściło się Liceum Warszawskie. Długoletnim dyrektorem uczelni był Samuel Bogumił Linde.

Do roku 1817 profesorowie szkoły dysponowali mieszkaniami służbowymi w pałacu, zaprzyjaźniły się tam wówczas rodziny dyrektora Liceum, Samuela Bogumiła Lindego i profesora języka francuskiego, Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka.