Po śmierci króla Augusta II, najpewniej wskutek redukcji skali projektów związanych z realizacją założenia Osi Saskiej, pałac Sandomierski (późniejszy Brühla) odzyskuje odrębny charakter i powraca do dawnych właścicieli.

W 1733 roku książę Paweł Sanguszko przekazuje pałac swojemu synowi Januszowi.