12 maja 1817 r. w Warszawie powstała Giełda Kupiecka – pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce. Giełda Kupiecka została ustanowiona na mocy postanowienia namiestnika Królestwa Polskiego gen. Józefa Zajączka o „zaprowadzeniu giełdy w Warszawie”.

Pałac Saski - widok z 1819 r.

Dowiedz się więcej: Zaczęło się 12 maja 1817 r. w Pałacu Saskim