W 1721 roku król August II dołączył do założenia Osi Saskiej posiadłość Sanguszków (w tym pałac Sandomierski – późniejszy Brühla).

Akt darowizny pałacu na rzecz króla został wystawiony odręcznie przez księcia Pawła Sanguszkę, w imieniu własnym i jego żony – księżnej Marianny Lubomirskiej, właściwej dziedziczki pałacu.