admin

About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 28 blog entries.

Zakończenie działalności Stowarzyszenia Saski 2018

1 sierpnia 2022|Aktualności|

Komisja Likwidacyjna Stowarzyszenia Saski 2018 z siedzibą w Warszawie, KRS 0000445811, podaje do publicznej wiadomości, że w związku z uchwaleniem ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej i realizacją celu statutowego, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą nr 1 z dnia 19 października 2021 roku postanowiło rozwiązać Stowarzyszenie. Sąd Rejonowy dla [...]

Pałac Saski – historia

14 kwietnia 2019|Historia, Pałac Saski|

11 listopada 2018 roku Prezydent Andrzej Duda ogłosił deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. Odbudowany pałac ma być pomnikiem niepodległości upamiętniającym obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednocześnie będzie zaleczeniem rany zadanej Warszawie w 1944 roku przez niemieckiego okupanta. Historia Pałacu Saskiego skupia jak w soczewce burzliwe dzieje Polski. Jeden Pałac, wielu właścicieli, wielu urzędujących, wielu mieszkańców. [...]

Marian Rejewski

30 grudnia 2016|Biogramy|

Polski matematyk i kryptolog, twórca tzw."bomby kryptologicznej". Urodził się w 1905 roku w Brombergu (tak ówcześnie nazywała się Bydgoszcz) w prowincji poznańskiej, jako syn Józefa - kupca zajmującego się handlem tytoniem - i Matyldy z domu Thoms. Ukończył Uniwersytet Poznański na wydziale matematyczno-przyrodniczym. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, na początku 1929 roku, Rejewski zaczął uczęszczać na [...]

Jerzy Różycki

30 grudnia 2016|Biogramy|

Polski matematyk i kryptolog. Urodził się w 1909 roku w Olszanie na terenach dzisiejszej Ukrainy. Ukończył Wyszkowskie Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne, a następnie studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Podczas studiów na Uniwersytecie Poznańskim został członkiem Korporacji Akademickiej Chrobria. Jako jeden z najzdolniejszych studentów Instytutu Matematyki został przyjęty na specjalistyczny kurs kryptologiczny zorganizowany na polecenie Sztabu Głównego [...]

Złamanie szyfrów Enigmy

17 listopada 2016|Oś czasu|

Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować polskim kryptologom w grudniu 1932 roku w Pałacu Saskim w Warszawie mieszczącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Prace Polaków, głównie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego pozwoliły na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma najpierw w [...]

Dziękujemy!

Stowarzyszenie Saski 2018 działało w latach 2012-2021.

Prowadziliśmy działalność kulturalną i edukacyjną, promując historię i architekturę dawnej Warszawy. Przypominaliśmy bogatą historię placu Piłsudskiego w Warszawie, Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, m.in. w ramach wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej”.

Rok 2018 przyjęty w nazwie Stowarzyszenia miał wszystkich zmobilizować do realnych działań w sprawie wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego. I to właśnie 11 listopada 2018 roku Prezydent RP ogłosił deklarację o restytucji Pałacu Saskiego kończącą wieloletnią dyskusję o przyszłości zachodniej pierzei placu Piłsudskiego w Warszawie.

W 2021 roku została uchwalona ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej. Stowarzyszenie intensywnie uczestniczyło w pracach w Sejmie i Senacie. Służyliśmy doświadczeniem i ekspercką wiedzą. Z chwilą wejścia w życie ustawy Stowarzyszenie zrealizowało swój cel statutowy, w konsekwencji czego została podjęta uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali działalność Stowarzyszenia – dodawaliście nam niezbędnej energii i wiary w to, że nasze działania mają sens i przyniosą upragniony efekt.

Dalsze dzieje odbudowy możecie śledzić na stronie spółki celowej powołanej do odbudowy: www.palacsaski.pl 

 

This will close in 0 seconds