Autorami koncepcji i realizacji Osi Saskiej byli drezdeńscy architekci: Mateusz Daniel Pöppelmann, Jan Krzysztof Neumann, Zachariasz Longuelune, Karol Fryderyk Pöppelmann, Joachim Daniel Jauch i Jan Zygmunt Deybel.

Rozpoczęcie prac przy kształtowaniu Osi Saskiej poprzedziło wykupywanie i scalanie gruntów oraz wyburzenia istniejącej zabudowy. Na scalonych posiadłościach Tarłów i Morsztynów, w oparciu o oś pałacu Morsztyna, utworzono wówczas założenie ogrodowe długości ok. 340 m.

W latach 1713-1726 August II wykupił aż 28 posesji należących do różnych właścicieli. Dotychczasowa ich zabudowa była stosownie do potrzeb całkowicie bądź częściowo znoszona w latach 1713-1728.

E. Charazińska, Ogród Saski, PWN, Warszawa 1979