Ludwika Maria, córka Jana Andrzeja Morsztyna i żona marszałka Kazimierza Bielińskiego, sprzedaje rezydencję Morsztynów królowi Augustowi II.

August II umocniwszy swą królewską pozycję dążył do stworzenia dla swego dworu rezydencji godnej władcy absolutnego. Pozostając pod przemożnym wpływem prestiżu króla Ludwika XIV, którego tak pozycja polityczna, jak i wszelkie poczynania jako mecenasa sztuki, stały się niedoścignionym wzorem dla wielu panujących europejskich u schyłku XVII w., król saski na niepewnym tronie polskim współtworzył do końca życia projekty założeń rezydencjonalnych na miarę wielkiego monarchy absolutystycznego i jego niedoścignionej rezydencji – Wersalu.

E. Charazińska, Ogród Saski, PWN, Warszawa 1979