Red. Maciej Wolny (Telewizja wPolsce) rozmawiał z Wojciechem Kolarskim, Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta, o planowanej odbudowie Pałacu Saskiego.