2015.10.21

Publikujemy treść listu do Prezydenta RP.

 


 Warszawa, 20 października 2015 r.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do spotkania w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego, w imieniu stowarzyszenia Saski 2018 chcielibyśmy uprzejmie poprosić o możliwość spotkania, podczas którego przedstawimy ideę odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w Warszawie, zniszczonych w 1944 r.

Podejmowane dotychczas liczne starania o odbudowę zachodniej pierzei placu marsz. Józefa Piłsudskiego nie przyniosły rezultatu. Najbliższa realizacji była ostatnia próba rekonstrukcji, która zaowocowała podpisaniem w 2006 roku umów o budowie Pałacu Saskiego i rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia. Było to możliwe przede wszystkim dzięki osobistemu zaangażowaniu Prezydenta RP – śp. Lecha Kaczyńskiego. Czynny udział Prezydenta RP przyczynił się do sfinalizowania długoletnich prac związanych z przygotowaniem pierwszego etapu inwestycji, o czym informowano na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP.

Jednym z podstawowych celów stowarzyszenia Saski 2018 jest przywracanie pamięci o związkach historycznych gmachów przy placu marsz. Józefa Piłsudskiego z polskimi tradycjami niepodległościowymi. Wierzymy, że odbudowany Pałac Saski byłby piękną oprawą architektoniczną dla obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jesteśmy przekonani, że idea odbudowy Pałacu Saskiego mogłaby spoić społeczeństwo i umożliwić wszystkim Polakom wspólne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wyrażamy nadzieję, że Prezydent RP, jako reprezentant całego Narodu, zechciałby objąć odbudowę swoim patronatem.

Wskazujemy, że obecnie poparcie dla odbudowy Pałacu Saskiego wyrażają dziesiątki tysięcy osób. W tym gronie są osoby pamiętające jeszcze przedwojenną sylwetę pałacu, jak weterani i powstańcy warszawscy. Odbudowę Pałacu Saskiego popierają również znane osobistości ze wszystkich dziedzin życia: ludzie kultury, sztuki i nauki, profesorowie, aktorzy, znakomici architekci. Jesteśmy gotowi przedstawić na spotkaniu przykłady powszechnego poparcia. Ogrom zwolenników idei odbudowy Pałacu Saskiego nie ma precedensu w historii inicjatyw społecznych; do stowarzyszenia przychodzą oficjalne głosy poparcia nie tylko z całej Polski, ale również od Polonii z zagranicy i cudzoziemców.

Niestety, pomimo wcześniejszych zapowiedzi władz m.st. Warszawy, wstrzymana inwestycja odbudowy Pałacu Saskiego wciąż nie została wznowiona. Obecnie istnieje jednak możliwość, by z poparciem większości społeczeństwa dokończyć odbudowę Pałacu Saskiego i pozostałych budynków historycznej pierzei placu Piłsudskiego. Warto nadmienić, że do 2008 r. wydano na ten cel prawie 25 milionów złotych, a piwnice Pałacu Saskiego, wpisane w 2007 r. do rejestru zabytków, wciąż czekają na udostępnienie ich zwiedzającym. W przypadku wznowienia odbudowy nasze stowarzyszenie będzie wspierać przedstawicieli władz w debatach publicznych i konsultacjach społecznych, dotyczących zagospodarowania placu marsz. Józefa Piłsudskiego.

Historia działań podejmowanych na rzecz rekonstrukcji Pałacu Saskiego wskazuje na istotne znaczenie poparcia ze strony urzędu Prezydenta RP dla tej inwestycji. Jesteśmy głęboko przekonani, iż dzięki poparciu Pana Prezydenta, może ona zostać wznowiona i pomyślnie zakończona.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Saski 2018