W dniach 22-23 października dostarczyliśmy do sztabów wyborczych listy do Kandydatów w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy. Zadaliśmy Kandydatom dwa pytania:

1. Czy popiera Pan/Pani odbudowę zachodniej pierzei placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie (pałacu Saskiego, pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej nr: 6, 8,10/12), według stanu z sierpnia 1939 r.?

2. W przypadku wygrania przez Panią/Pana wyborów na Prezydenta m. st. Warszawy – kiedy ogłosi Pani/Pan decyzję o wznowieniu inwestycji polegającej na odbudowie zachodniej pierzei placu marsz. Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na lokalizację siedziby Urzędu m. st.Warszawy, zgodnie z uchwałą Nr XV/437/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 6 września 2007 r., przy uwzględnieniu możliwych źródeł finansowania proponowanych przez stowarzyszenie Saski 2018 (m.in. zbiórka społeczna, partnerstwo publiczno-prywatne,obligacje przychodowe)?

aktualizacja 13 listopada 2014 godzina 20.30

wybory-01
ODPOWIEDŹ – nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-02
ODPOWIEDŹ – nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-03
ODPOWIEDŹ -> 2018-10-28 PYTANIA OD SASKI 2018 ODPOWIEDZ
wybory-04
ODPOWIEDŹ – nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-05
ODPOWIEDŹ nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-06
 ODPOWIEDŹ nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-07ODPOWIEDŹ nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-08 ODPOWIEDŹ -> Jacek Sasin
wybory-09ODPOWIEDŹ nie otrzymaliśmy odpowiedzi
wybory-10ODPOWIEDŹ  -> otrzymaliśmy video
wybory-11 ODPOWIEDŹ -> odp.

Joanna Erbel

ZOBACZ ODPOWIEDŹ