Saski 2018

/Saski 2018

About Saski 2018

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Saski 2018 has created 73 blog entries.

Budowa Wielkiego Salonu

3 maja 2017|Oś czasu|

Wielki Salon (Glorietta) zbudowano około 1724 r. na głównej osi założenia ogrodowego, jako najważniejszą z budowli ogrodowych. Był to dwukondygnacyjny, trójosiowy budynek o wysokości 21 m, zaprojektowany najprawdopodobniej przez Daniela Mateusza Pöppelmanna. Budynek został otwarty na ogród przez półokrągłe porte-fenetre. W bocznych salkach znajdowały się pomieszczenia do biesiady i odpoczynku, natomiast powyżej loże muzyczne.

Pałac Sandomierski ponownie własnością Sanguszków

3 maja 2017|Oś czasu|

Po śmierci króla Augusta II, najpewniej wskutek redukcji skali projektów związanych z realizacją założenia Osi Saskiej, pałac Sandomierski (późniejszy Brühla) odzyskuje odrębny charakter i powraca do dawnych właścicieli. W 1733 roku książę Paweł Sanguszko przekazuje pałac swojemu synowi Januszowi.

Kształtowanie założenia Osi Saskiej – II etap

1 maja 2017|Oś czasu|

Kolejny etap rozwoju założenia Osi Saskiej trwał do śmierci Augusta II w 1733 roku. Rozbudowano wówczas pałac oraz dokupiono kolejne posiadłości, co nadało założeniu zasadniczy kształt przestrzenny. W 1731 roku w zachodniej części założenia powstał zespół koszar wzniesiony obustronnie wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie głównej alei ogrodu.

Kształtowanie założenia Osi Saskiej – I etap

1 maja 2017|Oś czasu|

Autorami koncepcji i realizacji Osi Saskiej byli drezdeńscy architekci: Mateusz Daniel Pöppelmann, Jan Krzysztof Neumann, Zachariasz Longuelune, Karol Fryderyk Pöppelmann, Joachim Daniel Jauch i Jan Zygmunt Deybel. Rozpoczęcie prac przy kształtowaniu Osi Saskiej poprzedziło wykupywanie i scalanie gruntów oraz wyburzenia istniejącej zabudowy. Na scalonych posiadłościach Tarłów i Morsztynów, w oparciu o oś pałacu Morsztyna, utworzono [...]

August II Mocny nabywa pałac Morsztyna

1 maja 2017|Oś czasu|

Ludwika Maria, córka Jana Andrzeja Morsztyna i żona marszałka Kazimierza Bielińskiego, sprzedaje rezydencję Morsztynów królowi Augustowi II. August II umocniwszy swą królewską pozycję dążył do stworzenia dla swego dworu rezydencji godnej władcy absolutnego. Pozostając pod przemożnym wpływem prestiżu króla Ludwika XIV, którego tak pozycja polityczna, jak i wszelkie poczynania jako mecenasa sztuki, stały się niedoścignionym [...]

Przebudowa pałacu Morsztyna

1 maja 2017|Oś czasu|

W latach 1669-1673, po uzyskaniu przez Morsztyna tytułu podskarbiego koronnego, prowadzono dalsze prace na przebudową rezydencji Morsztynów. Wówczas ryzalit wejściowy podwyższono do drugiego piętra, a do wież dobudowano galerie i dwupiętrowe pawilony.

Budowa pałacu Jana Andrzeja Morsztyna

1 maja 2017|Oś czasu|

W miejscu dworu Tobiasza Morsztyna, Jan Andrzej Morsztyn zleca budowę rezydencji z dziedzińcem od Krakowskiego Przedmieścia. Za projektanta powszechnie uważano Tylmana z Gameren, jednak pracami kierował najpewniej Giovanni Battista Gisleni. Pałac Morsztyna uzyskuje formę barokowego, prostokątnego, piętrowego korpusu z czterema dostawionymi wieżami. Dla budowy pałacu Jan Andrzej Morsztyn uzyskał nawet od króla Jana Kazimierza zgodę [...]