PRZYWRÓĆMY WARSZAWIE JEJ NAJPIĘKNIEJSZY PLAC!

Stowarzyszenie „Saski 2018” od ponad 6 lat aktywnie działa na rzecz idei odbudowy zachodniej pierzei Placu marsz. Józefa Piłsudskiego – serca II Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizujemy wydarzenia kulturalno-edukacyjne, spacery oraz wykłady poświęcone historii Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. Inicjujemy dyskusje i debaty publiczne związane z odbudową Pałacu Saskiego. Organizujemy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych oraz administracji rządowej celem zachęcenia ich do wznowienia procesu odbudowy.

Wszystkie te działania finansujemy wyłącznie ze składek członkowskich i otrzymywanych darowizn.

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność Stowarzyszenia, przekaż darowiznę na jego cele statutowe.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

INNA KWOTA

Na wiele sposobów, m.in. rozpowszechniając ideę odbudowy, dołączając do działań stowarzyszenia, pozyskując poparcie znanych i szanowanych osób, pisząc artykuły na stronę, czy przekazując darowiznę na działalność statutową.

Zobacz też inne pomysły na to, jak możesz pomóc!

Stowarzyszenie Saski 2018 nie zbiera pieniędzy bezpośrednio na prace budowlane związane z odbudową Pałacu Saskiego.

Przekazane środki zostaną jednak w całości wykorzystane na promowanie idei odbudowy Pałacu Saskiego. Otrzymywane darowizny przekazujemy bowiem wyłącznie na finansowanie działalności statutowej oraz kosztów stowarzyszenia: organizację bezpłatnych spacerów, wykładów, czy wsparcie publikacji.

Stowarzyszenie Saski 2018 otrzymuje dużo zapytań o możliwość dokonywania darowizn na odbudowę pałacu Saskiego i pozostałych budynków tworzących zachodnią pierzeję pl. Piłsudskiego. Od 2012 roku próbujemy przekonać m.st. Warszawa do założenia specjalnego rachunku zastrzeżonego, na który darczyńcy mogliby wpłacać środki na odbudowę. Do czasu otwarcia takiego rachunku nie ma możliwości wpłacania środków przeznaczonych bezpośrednio na odbudowę Pałacu Saskiego.

DZIĘKUJEMY!