Historia

Enigma w Pałacu Saskim

10 grudnia 2012|Aktualności, Historia, Pałac Saski|

Zrobili z nas durniów! – takie słowa miał wykrzyknąć Dilly Knox, brytyjski kryptoanalityk, który w lipcu 1939 roku otrzymał polskich pracowników wywiadu dane na temat rozpracowanej niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Maszyny, której Brytyjczycy nie mogli rozgryźć przez całe lata 30. XX wieku! Kilka miejsc w Warszawie kojarzyć powinno się z prowadzonymi przez polskich kryptologów pracami [...]

Historia Pałacu Saskiego

6 grudnia 2012|Aktualności, Historia, Pałac Saski|

Historia Pałacu Saskiego przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie sięga II połowy XVII w. W 1661 r. poeta Jan Andrzej Morsztyn uzyskał pozwolenie od króla Jana Kazimierza na zasypanie części fosy i rozsypanie wału Zygmuntowskiego w związku z planowaną budową najpierw dworu, a później pałacu. Na parceli należącej wcześniej do starostwa warszawskiego wzniósł barokowy [...]

Karol Kozłowski

10 marca 1847|Biogramy, Pałac Brühla|

Architekt. Urodzony 10 marca 1847 roku w Warszawie; uczył się we Francji, a po powrocie do kraju studiował architekturę pod kierunkiem J. Ankiewicza. Po zakończeniu studiów, rozpoczął samodzielną praktykę. Do najważniejszych prac Kozłowskiego należą: przebudowa Pałacu Brühla na Centralny Urząd Telefoniczny (1882); gmachy w kształcie rotund dla obrazów Panorama Tatr na Dynasach oraz Golgoty przy [...]

Joachim Daniel Jauch

22 marca 1688|Biogramy, Pałac Saski|

Saski inżynier wojskowy i architekt. Urodzony 22 marca 1688 roku w Güstrow. Od 1715 roku dyrektor królewskiego Urzędu Budowlanego w Warszawie. Jako pełniący tę funkcję był odpowiedzialny za wiele warszawskich projektów, w tym przede wszystkim budowle w ramach założenia Osi Saskiej. Do innych jego dzieł należały m.in.: Pałac Błękitny (1726) Wielki Salon w Ogrodzie Saskim [...]

Louis de Silvestre

23 czerwca 1675|Biogramy, Pałac Saski|

Francuski malarz, przedstawiciel barokowego stylu dworskiego. Urodził się w Sceaux, jako trzeci syn rytownika Israela Silvestre. We wczesnych latach pobierał nauki u ojca, Charles Le Brun i Bon Boullogne. Następnie wyjechał do Rzymu gdzie ukończył kształcenie pod zwierzchnictwem Carlo Maratta, który miał znaczący wpływ na twórczość Louisa. Od tego momentu, Silvestre poświęcił się twórczości w [...]

Tylman z Gameren

3 lipca 1632|Biogramy, Pałac Brühla|

Architekt pochodzenia niderlandzkiego. Urodzony 3 lipca 1632 roku w Utrechcie. Zdobył wykształcenie w zakresie nauki wojskowej, geometrii, humanistyki. Zapewne około 1660 roku pobierał nauki w zakresie architektury i malarstwa w Wenecji. Od 1664 roku pracował dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, po uzyskaniu serwitoriatu został architektem królewskim Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W Warszawie mieszkał m.in. w należącej do niego kamienicy przy ul. Piwnej 31. Jako architekt [...]

Jerzy Ossoliński

15 grudnia 1595|Biogramy, Pałac Brühla|

Kanclerz wielki koronny i wojewoda sandomierski, dyplomata i pamiętnikarz. Autor jednego z najlepszych polskich pamiętników swojej epoki. Urodził się 15 grudnia 1595 roku w Sandomierzu. Mając 9 lat, w 1604 roku, został oddany na naukę do kolegium jezuitów w Pułtusku, kontynuował edukację w kolegium jezuickim w Grazu. Uczył się na europejskich uniwersytetach w Anglii, Holandii, [...]