warszawa.wyborcza.pl, 27 października 2017 r.

Plac Piłsudskiego. Wojna wojewody z Zarządem Dróg Miejskich o „serce stolicy”

„To jest teren stricte rządowy i powinien być pod jurysdykcją rządową. Wymaga tego powaga państwa. A samorząd powinien się sam rządzić i nie wchodzić w kompetencje rządu – powiedział Zdzisław Sipiera. Na pytanie dziennikarzy, czy przejęcie kontroli nad placem nie jest krokiem do postawienia tu pomników ofiar katastrofy smoleńskiej, wojewoda odpowiedział, że wybrana jest dla nich inna lokalizacja [przy Krakowskim Przedmieściu]. Wyraził za to chęć powrotu do zaniechanej przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz odbudowy Pałacu Saskiego: – Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu, gdy będą następne władze Warszawy.