„Jak wiadomo, w latach 30-tych w Pałacu Saskim mieścił się Sztab Główny Wojska Polskiego. Odsłonięcie w trakcie prac wykopaliskowych tunelu łączącego podziemia dwóch skrzydeł Pałacu było dla wszystkich dużym zaskoczeniem, gdyż nie figurował on na żadnych dostępnych planach. Dziś wiadomo, że oprócz funkcji komunikacyjnej pełnił również użyteczne dla Sztabu funkcje techniczne, o czym świadczą pozostałości po osłonach kabli i wystające ze ścian haki, a w czasie zagrożenia doskonale nadawał się na schron. Sensację wzbudziło odkrycie wizerunków dwóch orłów wyrytych na świeżej niegdyś zaprawie. Przy orłach widnieje rok 1933. Jest to z pewnością rok powstania tunelu. Orły nie posiadają koron. Próbę wyjaśnienia tego intrygującego faktu można podjąć w oparciu o założenie, że orły zostały narysowane przez piłsudczyka z Legionów Polskich, gdyż w niektórych jednostkach I Brygady używano znaku orła bez korony, a jej brak wyrażał demokratyczny nurt w ruchu niepodległościowym. A może autor rysunków po prostu się zagapił i zapomniał o koronach?”

fragment książki Joanny Borowskiej „Opowieści z Pałacu Saskiego”

Tunel

książka dostępna na LINK