Architekt.

Urodzony 10 marca 1847 roku w Warszawie; uczył się we Francji, a po powrocie do kraju studiował architekturę pod kierunkiem J. Ankiewicza. Po zakończeniu studiów, rozpoczął samodzielną praktykę.

Do najważniejszych prac Kozłowskiego należą:

  • przebudowa Pałacu Brühla na Centralny Urząd Telefoniczny (1882);
  • gmachy w kształcie rotund dla obrazów Panorama Tatr na Dynasach oraz Golgoty przy ulicy Karowej w Warszawie (1896);
  • gmach Filharmonii Warszawskiej (1901);
  • kamienice czynszowe m.in. przy ulicy Nowogrodzkiej 46 i Wilczej 22 w Warszawie.