Taka już jest historia Polski: budujemy i zbieramy, burzą nam i rabują, odbudowujemy i znowu zbieramy, znów nam burzą i kradną – i naszym obowiązkiem narodowym jest zawsze znowu odbudowywać i gromadzić, bo inaczej przestaniemy istnieć.

 

S.Lorentz

Stowarzyszenie Saski 2018 zostało założone przez ludzi wywodzących się z różnych środowisk. Są wśród nas prawnicy, archeolodzy, przewodnicy po Warszawie, varsavianiści. Łączy nas jedno: miłość do Warszawy i chęć przywrócenia stolicy jednego z najważniejszych placów miejskich – Pl. Piłsudskiego.

Podstawowym celem statutowym stowarzyszenia jest doprowadzenie do odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego na 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przykład Euro 2012 pokazał, że Polacy są w stanie osiągnąć więcej i szybciej realizować inwestycje, jeżeli mają sztywno zakreślone ramy czasowe, w których muszą się zmieścić. Dlatego 2018 rok jest dobrą datą, aby do tego czasu przywrócić miastu jeden z ostatnich, nieodbudowanych symboli przedwojennej Warszawy- pałac Saski i nadać całemu placu Piłsudskiego wielkomiejski charakter, na jaki zasługuje. A przy okazji uczcić w ten sposób setne obchody święta niepodległości.

Chcielibyśmy ponownie ożywić debatę publiczną o przeznaczeniu odbudowanego pałacu Saskiego, pałacu Bruhla i kamienic od strony ul. Królewskiej, aby określić funkcję tych budynków. To umożliwi ustalenie sposobu finansowania odbudowy. Stowarzyszenie będzie pomagać podmiotom publicznym i inwestorom prywatnym w wypracowaniu realnego modelu finansowego odbudowy.

Opowiadamy się za odbudową historycznych budynków w kształcie sprzed wybuchu II Wojny Światowej. Wciąż żyją warszawiacy, którzy pamiętają niedzielne spacery w Ogrodzie Saskim, do którego wchodzili z rodzicami przez kolumnadę pałacu Saskiego, obok Grobu Nieznanego Żołnierza. To niezwykle ważne miejsce dla tożsamości Warszawy.

Jeżeli jesteście zwolennikami zakończenia odbudowy Warszawy i przywrócenia jej ostatniego nieodbudowanego symbolu miasta, jednego z najczęściej fotografowanych przed wojną pałaców w stolicy, zapraszamy do poparcia naszej inicjatywy i rozpowszechnienia jej wśród znajomych.

Statut Stowarzyszenia Saski 2018 (do pobrania)

Zarząd:

Jerzy Bombczyński

jerzy.bombczynski@saski2018.pl

Maciej Budzyński

maciej.budzynski@saski2018.pl

 

Komisja Rewizyjna:

Mariusz Banaś

Marcin Janeczko

Konrad Brywczyński