„Wydaje się, że idea odbudowy pałaców Saskiego i Brühla spełnić może w najbliższych latach ważną rolę społeczną jako czynnik integrujący. Warszawie potrzebne jest pełne współdziałanie środowisk, dla których pielęgnowanie tożsamości stolicy opartej na jej historii i tradycji ma kluczowe znaczenie”.