Na polecenie marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w latach 1681-1696 nastąpiła przebudowa pałacu według projektu Tylmana z Gameren.

Do kwadratowego w planie pałacu Ossolińskich Tylman dodał od frontu pawilony boczne o charakterze wież oraz arkadowe loggie w dwóch kondygnacjach z pseudoryzalitem pośrodku. Od strony ogrodu wybudował zbliżone w formie, ale dwukrotnie większe pawilony boczne, połączone arkadą przebiegającą wzdłuż całego korpusu głównego. Pałac w tym właśnie kształcie stał się wzorem dla innych siedzib magnackich. Był obiektem podziwu i pożądania jako jeden z najwspanialszych pałaców Warszawy.

źródło: Pałac Sandomierski (Ossolińskich, Brühla) w Warszawie jako wzorzec architektoniczny