W latach 1669-1673, po uzyskaniu przez Morsztyna tytułu podskarbiego koronnego, prowadzono dalsze prace na przebudową rezydencji Morsztynów. Wówczas ryzalit wejściowy podwyższono do drugiego piętra, a do wież dobudowano galerie i dwupiętrowe pawilony.