Głównym tematem debaty będzie przedstawienie argumentów przemawiających za dokończeniem odbudowy historycznej pierzei pl. Piłsudskiego w kontekście szczególnej tożsamości miejsca wynikającej m.in. z organizacji obchodów najważniejszych świąt państwowych. Zaprezentowane zostaną również dotychczasowe działania urzędu miasta w celu odbudowy budynków tworzących dawniej zachodnią pierzeję placu z przeznaczeniem na lokalizację siedziby Urzędu m. st. Warszawy.

Szczególny akcent zostanie położony przy tym na ukazanie bogatej historii gmachu Sztabu Głównego, roli pl. Piłsudskiego związanej ze Świętem Niepodległości oraz propozycji uczczenia.

Eksperci opowiedzą o odbudowie Pałacu Saskiego z punktu widzenia swoich specjalizacji (m.in. architektura, urbanistyka, rekonstrukcja, konserwacja zabytków, varsavianistyka).

W trakcie spotkania zostaną przedstawione argumenty przemawiające za koniecznością odbudowy Pałacu Saskiego oraz wnioski płynące z debaty zorganizowanej w 2007 r. przez Gazetę Stołeczną, z analizy opłacalności z 2007 r., z uzgodnień konserwatorskich, badań archeologicznych oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Podsumowaniem będzie analiza możliwości wznowienia realizacji inwestycji do roku 2018. Przypomniana zostanie koncepcja odbudowy z 2007 r., której realizacja została odłożona przez ratusz na czas po Euro 2012.

PRELEGENCI / UCZESTNICY DEBATY:

Seweryn Blumsztajn (Gazeta Stołeczna, redaktor naczelny w latach 2006-2011)

dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki (Wydział Architektury PW)

dr Krzysztof Jaszczyński (Fundacja „Warszawa1939.pl”)

Barbara Jezierska (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 2007-2011)

prof. Andrzej Koss (Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki)

Aleksandra Sheybal-Rostek (Rada m. st. Warszawy, Komisja Ładu Przestrzennego)

Adam Wagner (Polsko-Belgijska Pracownia Architektury „Projekt”)

Debata - co zostalo juz zrobione

 Pałac Saski w dwudziestoleciu międzywojennym – obchody Święta Niepodległości przed wojną

W dwudziestoleciu międzywojennym uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości miały charakter przede wszystkim wojskowy. Dlatego też oczywistym miejscem upamiętnienia czynu niepodległościowego stał się plac Saski. To przy nim już od 1918 r., w gmachu Pałacu Saskiego, znalazła się siedziba Sztabu Generalnego Wojsk Polskich, którego pierwszym szefem został gen. por. Tadeusz Jordan-Rozwadowski. W latach 1930-1937 w Pałacu Saskim mieściła się także siedziba Biura Szyfrów, w którym polscy kryptolodzy pracowali nad złamaniem kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Odzyskanie niepodległości po raz pierwszy uroczyście upamiętniono 14 listopada 1920 r. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Naczelnego Wodza w wojnie polsko-bolszewickiej, wręczając mu buławę marszałkowską. Od 1926 r., 11 listopada, Marszałek Józef Piłsudski dokonywał na placu Saskim przeglądu pododdziałów i odbierał defiladę. Dzień ten był wolny od pracy we wszystkich władzach oraz urzędach państwowych. Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z 1937 r. Miało ono upamiętniać odzyskanie suwerenności państwowej oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 KONSPEKT DEBATY <– do pobrania

Debata - honorowy patronat