Stowarzyszenie Saski 2018 podjęło inicjatywę organizacji zajęć edukacyjnych dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie m.st. Warszawy.

Program lekcji zakłada przybliżenie uczniom historii założeń tzw. Osi Saskiej, dzisiejszego placu Piłsudskiego oraz, przede wszystkim, samego pałacu Saskiego.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające nie tylko wiedzę merytoryczną, lecz także doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Modelowa lekcja składa się zasadniczo z dwóch bloków. Rozpoczyna ją prezentacja multimedialna, stanowiąca tło wykładu, który ma za zadanie przybliżyć historie mieszkańców pałacu oraz przedstawić ewolucję założeń architektonicznych na terenie placu Piłsudskiego od XVIII wieku, kiedy to istniejący dotychczas pałac Morsztynów został zakupiony przez Augusta II Sasa i przekształcony na królewską rezydencję
Druga część przewidziana jest na zadawanie pytań do prowadzących i/lub moderowaną dyskusję między słuchaczami na temat rekonstrukcji pałacu Saskiego.

Jesteśmy otwarci także na sugestie nauczycieli opiekunów grup dotyczące lekcji oraz poruszanych zagadnień.

Zainteresowanych lekcjami zapraszamy do kontaktu mailowego edu@saski2018.pl

Saski 2018