Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski do planu miejscowego Osi Saskiej, postulując odbudowę pałacu Saskiego, pałacu Bruhla i kamienic przy ul. Królewskiej w ich historycznym kształcie. Wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Według informacji otrzymanej z urzędu m.st. Warszawy wnioski złożyło łącznie 726 osób, podpisując się pod 506 wnioskami!

Niewątpliwie jest to rekord od czasu, gdy obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym weszła w życie w 2003 roku. Oczywiście nie wszystkie wnioski spośród 506 złożonych zawierają nasze postulaty. Biorąc jednak pod uwagę, ile Waszych wniosków złożyliśmy osobiście w dwóch turach, oraz ile wniosków wpłynęło od osób popierających odbudowę listownie, przypuszczamy, że co najmniej 450 wniosków zostało złożonych na wzorze, który przygotowaliśmy. Poza tym o wielu złożonych wnioskach nie mieliśmy informacji.

Mamy nadzieję, że dzięki temu m.st. Warszawa zdobędzie się na odwagę i nie tylko dopuści w planie miejscowym odbudowę historycznej zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego, ale wręcz zakaże architektury nowoczesnej w tym miejscu, ucinając raz na zawsze pomysły osób, które chciałyby potraktować jeden z najważniejszych, historycznych placów miasta jak każdą inną działkę budowlaną.

Sporo już osiągnęliśmy i odbudowa w 2018 roku wciąż jest możliwa. W urzędzie m.st. Warszawy odbywają się pierwsze rozmowy z inwestorami na temat odbudowy pałacu Saskiego w formule „PPP”. Zarząd stolicy zobaczył, jak ważne dla mieszkańców jest przywrócenie tych budynków. Pałac Saski wraca do życia. Na razie w prasie, w radiu, w debatach publicznych. Ale również w formie miniatur, grafik 3D, filmów cyfrowych, rysunków. Aż wreszcie zostanie odbudowany.

Dziękujemy za nieustanne wsparcie.

Będziemy wdzięczni za dalsze rozpowszechnianie idei odbudowy.

W załączeniu przedstawiamy pismo z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Saski 2018

informacja