W dniu 17 października 2013 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi Saskiej. Obszar projektowanego planu obejmuje również (a raczej przede wszystkim) nieistniejącą obecnie zachodnią pierzeję pl. Piłsudskiego, tj. pałac Saski, pałac Brühla oraz trzy kamienice od ul. Królewskiej, które jednocześnie tworzą północną pierzeję innego historycznego miejsca w Warszawie – placu Małachowskiego.

Każdy zainteresowany może złożyć wnioski do planu do 17 grudnia 2013 roku. Zachęcamy wszystkie osoby, które pragną odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego, aby złożyły wnioski za odbudową pałacu Saskiego, pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej.

Wnioski do planu miejscowego są przewidzianym przez ustawodawcę sposobem partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej i teraz nadeszła chwila, aby wypowiedzieć się, czego chcemy w tym miejscu i dlaczego. Im więcej wniosków, tym większa presja na gminę, aby plan uwzględniał postulaty. Od aktywności nie tylko mieszkańców Warszawy, ale w ogóle wszystkich Polaków zależy, czy przywrócimy pl. Piłsudskiego dawną świetność.

Złożenie wniosku do planu miejscowego jest najlepszym sposobem, aby pokazać włodarzom, jak bardzo zależy nam na pięknym, miejskim placu, świadczącym o tożsamości stolicy, akcentującym jej tradycję i historię. Będzie to możliwe dzięki przemyślanym zapisom w planie zagospodarowania.

Dla tych z Was, którzy nie wiedzą jak stworzyć taki wniosek, przygotowaliśmy ułatwienie. Tutaj –> POBIERZ znajdziecie przygotowany przez nas wniosek za odbudową historycznej zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego. Wystarczy go wydrukować, wpisać dane osobowe (imię, nazwisko i adres korespondencyjny są obowiązkowe) i podpisać, a następnie odesłać na adres:

Urząd m. st. Warszawy

ul. Marszałkowska 77/79

00-683 Warszawa

z dopiskiem „Wniosek do planu Osi Saskiej”

albo złożyć osobiście na parterze w tym budynku. W takim wypadku zalecamy, aby zrobić sobie kopię pierwszej strony wniosku i składając oryginał poprosić na biurze podawczym o prezentatę (stempel potwierdzający datę wpływu pisma do urzędu). Prosimy też wtedy nie drukować ostatniej (ósmej) strony.

Jeżeli nie macie czasu chodzić na pocztę albo do urzędu, stowarzyszenie Saski 2018 przygotowało dla Was ułatwienie:

Od 2 grudnia do 16 grudnia (do godz. 17.00) w kawiarni Retrospekcja przy ul. Bednarskiej 28/30 w Warszawie (codziennie od 16:00) będzie stała skrzynka z logo naszego stowarzyszenia. Można wrzucić do niej wnioski. Przedstawiciele stowarzyszenia zbiorą te wnioski i złożą je w dniu 17 grudnia w urzędzie m.st. Warszawy. W celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia, wszystkie zebrane wnioski zostaną przez nas sprawdzone i złożymy wyłącznie te, w których wnioskujecie za odbudową pałacu Saskiego, pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej (w zasadniczym kształcie wg stanu z sierpnia 1939 roku). Dlatego też na projekcie wniosku, który dla Was przygotowaliśmy wyrażacie zgodę na zapoznanie się z treścią wniosku przez stowarzyszenie Saski 2018 (ósma strona wniosku). Jeżeli ktoś sam przygotuje wniosek, składając go do naszej skrzynki, wyraża w sposób dorozumiany zgodę na ujawnienie nam jego treści. Ostatnią stronę należy wydrukować osobno (jednostronnie)! Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z naszego wniosku i wysłać go pocztą – wówczas w ogóle nie drukuje ostatniej strony.

Na wniosku znajduje się też puste pole po słowach „A ponadto wnoszę o…”, abyście dopisali tam inne jeszcze wnioski, które chcielibyście złożyć do planu miejscowego Osi Saskiej. Pamiętajcie, że uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku w obszarze planu znalazło się wiele historycznych miejsc Śródmieścia. Być może będziecie mieli również propozycje do zagospodarowania pl. Teatralnego, Bankowego, placu Żelaznej Bramy, Ogrodu Saskiego, ulic Królewskiej, Senatorskiej, Bielańskiej, rejonu Hal Mirowskich. Dla tych, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć o tym, jak pisać wnioski do planu miejscowego, polecamy strony naszych przyjaciół, którzy wspierają odbudowę pałacu Saskiego, od lat zajmują się urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym Warszawy i regularnie składają wnioski do planów miejscowych:  FRWoraz Grupa M20.

Nie obawiajcie się pisać! Wnioski będą rozpatrywane przez pracownię urbanistyczną i Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, ale ich treść i forma jest dowolna. Wszystkie wnioski muszą być rozpatrzone.

Nadeszła chwila, aby pokazać zarządowi m.st. Warszawy, jak bardzo chcemy wielkomiejskiego placu z piękną architekturą, zamiast zaniedbanego wygonu bez pierzei. Warto poświęcić temu pięć minut, drugiej okazji może już nie być.

 

Saski 2018

 event na facebooku