Z niepokojem zauważamy pierwsze próby upolitycznienia naszej inicjatywy. W związku powyższym chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym, działającym społecznie, z pasji i miłości do Warszawy.

Nasze działania, na dzień dzisiejszy, popiera ponad 10 700 osób, autorytety w dziedzinach kultury i sztuki, historycy i architekci, ale przede wszystkim mieszkańcy Warszawy – od najstarszych do najmłodszych.

Dążymy do odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, ponieważ tak ważna i radosna rocznica, której główne obchody odbędą się na placu Piłsudskiego, zasługuje na piękną oprawę architektoniczną, a Warszawa na odbudowę przedwojennego symbolu, jakim był pałac Saski.

Nasza inicjatywa nie może dzielić, tylko łączyć. Zachęcamy do rozpowszechniania jej wśród wszystkich, którym zależy na wyglądzie naszego miasta. Im nas więcej, tym większe szanse na spełnienie naszego marzenia – odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego.

Apelujemy do polityków o nieupolitycznianie sprawy odbudowy pałacu Saskiego.

Saski 2018