Konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową 2012 roku S3KTOR został już rozstrzygnięty.

Stowarzyszenie Saski 2018 otrzymało Nagrodę Mieszkańców dla najlepszej inicjatywy pozarządowej roku. Oddano 12 989 głosów w tym 2 336 na Saski 2018.

Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy.

 To dla nas bardzo ważna nagroda, dodaje energii i wiary w osiągnięcie sukcesu. To wyraźny sygnał dla władz miasta, że mieszkańcy Warszawy popierają inicjatywę odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego.

Gratulujemy innym nagrodzonym inicjatywom.

video relacja