Restytucja Pałacu Saskiego

/Restytucja Pałacu Saskiego

RESTYTUCJA PAŁACU SASKIEGO

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 listopada 2018 roku – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.

Prezydent RP Andrzej Duda:

Zważywszy, że Pałac Saski wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza jest trwale obecny w zbiorowej świadomości Polaków i przedstawia integralny element naszej narodowej spuścizny, uważam spełnienie postulatu przywrócenia tej zburzonej podczas II wojny światowej budowli za szczególny akt pamięci, który pozostanie dla potomnych trwałym śladem obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przejawem troski Polaków o materialne dziedzictwo suwerennej Ojczyzny, a także widomym znakiem więzi łączących dzisiejszą Rzeczpospolitą z odrodzonym w 1918 roku Państwem Polskim

Na tej podstronie będziemy informować o aktualnym statusie prac nad wznowieniem odbudowy Pałacu Saskiego. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

  • Deklaracja o restytucji Pałacu Saskiego (2018)

ARTYKUŁY

Deklaracja o restytucji Pałacu Saskiego dla uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W Narodowe Święto Niepodległości Prezydent RP ogłosił Deklarację o restytucji Pałacu Saskiego dla uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas przemówienia wygłoszonego na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prezydent RP Pan Andrzej Duda [...]