logo_top

Historia

"Konieczna jest wola polityczna, która w kulturalny i cywilizowany sposób doprowadzi do realizacji tej inwestycji" - rozmowa z Michałem Borowskim o odbudowie Pałacu Saskiego i przestrzeni publicznej w Warszawie.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Panem Michałem Borowskim – architektem, historykiem sztuki, byłym Naczelnym Architektem m. st. Warszawy oraz byłym Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. budowy Pałacu Saskiego. (więcej…)
„Miałem rękę do rokoka” – o zachowanych pozostałościach Pałacu Brühla. Rozmowa z Wiesławem Olszowiczem. W lipcu 2015 r. przedstawiciele stowarzyszenia Saski 2018 mieli przyjemność przeprowadzenia wywiadu z Panem Wiesławem Olszowiczem – znawcą architektury przedwojennej Warszawy, a w szczególności detalu architektonicznego. Pan Wiesław Olszowicz zdołał rozpoznać ocalałe pozostałości elementów rzeźbiarskich tympanonu i akroterionu Pałacu Brühla, co opisał w czasopiśmie „Spotkania z Zabytkami”. (więcej…)

arkadylauterbachZapraszamy do poznania wnętrz Pałacu Brühla przebudowanego w latach 1932 - 1937 na siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W podróż po pałacowych pomieszczeniach zabierze nas prof. Alfred Lauterbach, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki w latach 1928 - 1937 - autor artykułu "Wnętrza Pałacu Ministerstwa Spraw Zagranicznych", opublikowanego w 1938 r. na łamach miesięcznika artystycznego "Arkady". (więcej…)

Przypominamy postać Jadwigi Beck - żony Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka. Tak wspominała pałac Brühla przebudowany w latach 30. na siedzibę MSZ: "Tym razem musiało odbyć się bardzo serio, ponieważ lokal w pałacu Brühla był nowy, nowe meble, stół na 48 osób i służby o wiele więcej. Obiad miał być dla króla rumuńskiego Karola w obecności Pana Prezydenta R.P. Przebudowa gmachu ministerstwa spraw zagranicznych ledwie była ukończona, sale na gwałt meblowane, my z mężem w zupełnie nowym terenie. Postanowiliśmy wydać pierwsze przyjęcie dla urzędników służby zagranicznej. (więcej…)

„Jak wiadomo, w latach 30-tych w Pałacu Saskim mieścił się Sztab Główny Wojska Polskiego. Odsłonięcie w trakcie prac wykopaliskowych tunelu łączącego podziemia dwóch skrzydeł Pałacu było dla wszystkich dużym zaskoczeniem, gdyż nie figurował on na żadnych dostępnych planach. Dziś wiadomo, że oprócz funkcji komunikacyjnej pełnił również

(więcej…)

Starsze artykuły