logo_top

Najnowsze artykuły

Z racji licznych doniesień prasowych o wielu palących, a do tej pory niezrealizowanych inwestycjach infrastrukturalnych, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja finansowa samorządów w Polsce nie jest najlepsza. Nie każdy jednak wie, że od początku 2014 roku obowiązuje tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia gmin związany z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który jeszcze bardziej ograniczy (i tak obecnie niewielkie) możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. (więcej…)

ZERODWADWA i FORIN wspierają SASKI 2018 nowe charytatywne koszulki "CHCEMY, BY WARSZAWA BYŁA WIELKA" (więcej…)

Przypomnijmy raz jeszcze: wobec nadchodzącego spowolnienia gospodarczego w 2008 roku prezydent m.st. Warszawy podejmuje decyzję o odłożeniu rozpoczętej odbudowy pałacu Saskiego i pozostałych budynków tworzących historyczną, zachodnią pierzeję pl. Piłsudskiego, na nieokreśloną przyszłość. Stowarzyszenie Saski 2018 zdaje sobie sprawę, że włodarze stolicy obecnie raczej szukają oszczędności niż rozpoczynają duże inwestycje, ale proponowana przez nas koncepcja odbudowy zakłada minimalne zaangażowanie środków z kasy miejskiej (więcej…)