admin

About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 24 blog entries.

Marian Rejewski

30 grudnia 2016|Biogramy|

Polski matematyk i kryptolog, twórca tzw."bomby kryptologicznej". Urodził się w 1905 roku w Brombergu (tak ówcześnie nazywała się Bydgoszcz) w prowincji poznańskiej, jako syn Józefa - kupca zajmującego się handlem tytoniem - i Matyldy z domu Thoms. Ukończył Uniwersytet Poznański na wydziale matematyczno-przyrodniczym. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, na początku 1929 roku, Rejewski zaczął uczęszczać na [...]

Jerzy Różycki

30 grudnia 2016|Biogramy|

Polski matematyk i kryptolog. Urodził się w 1909 roku w Olszanie na terenach dzisiejszej Ukrainy. Ukończył Wyszkowskie Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne, a następnie studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Podczas studiów na Uniwersytecie Poznańskim został członkiem Korporacji Akademickiej Chrobria. Jako jeden z najzdolniejszych studentów Instytutu Matematyki został przyjęty na specjalistyczny kurs kryptologiczny zorganizowany na polecenie Sztabu Głównego [...]

Złamanie szyfrów Enigmy

17 listopada 2016|Oś czasu|

Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować polskim kryptologom w grudniu 1932 roku w Pałacu Saskim w Warszawie mieszczącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Prace Polaków, głównie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego pozwoliły na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma najpierw w [...]