Zaczęło się 12 maja 1817 r. w Pałacu Saskim

„Najstarszą giełdą papierów wartościowych w Europie jest paryska, której tradycje sięgają 1572 r. Francuzi pomagali również reaktywować w 1990 r. warszawski parkiet, który po czterech dekadach komunizmu powracał do dwustuletniej tradycji. Nie wiadomo, czy pierwszą sesję na warszawskim parkiecie rozpoczęto uderzeniem dzwonka, ale na pewno 12 maja 1817 r. był dniem uroczystym.

W ramach Imperium Rosyjskiego Królestwo Polskie cieszyło się wciąż liberalnym jak na tamte lata prawem, również w zakresie swobód gospodarczych. Dobra koniunktura i rozwój instrumentów finansowych zmuszał do założenia parkietu z ustalonymi regułami handlu walorami. Namiestnik cara w Królestwie wydał zgodę, a finansiści powołali radę starszych giełdy w składzie: S.A. Fraenkel, W. Sommer, A. Stamm, H. Stoeckert, która wybrała na sekretarza Fr. Schabera. Sesje, podczas których handlowano wekslami i obligacjami, odbywały się przez godzinę, począwszy od południa, w salach Pałacu Saskiego. W tamtych czasach giełdę nadzorował prezydent policji. Wraz z przeniesieniem nadzoru na prezesa Banku Polskiego w 1828 r. parkiet również zmienił adres i od tego czasu sesje odbywały się w rotundzie przy pl. Bankowym.”