Zachęcamy Was do uczestnictwa w projekcie spotkań edukacyjnych dotyczących Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla przeznaczonych dla uczniów – zgłoś swoją szkołę: edu@saski2018.pl

W ostatnim czasie odwiedziliśmy XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela oraz Szkołę Podstawową Nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie. Zapraszamy do przeczytania krotkich relacji:

Prelekcja w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela

W dniu 19 maja 2015 roku, członek naszego stowarzyszenia Włodek Surowiecki przeprowadził prelekcję w warszawskim XLI Liceum Ogólnokształcącym na temat możliwej odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego w Warszawie. W pierwszej części omówiona została bogata historia ważniejszych budowli na placu, przede wszystkim Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. Ta część była ilustrowana starymi grafikami i fotografiami. W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość dyskutowania o możliwej odbudowie utraconych budynków. Prelekcja mogła się odbyć przy pomocy organizacyjnej wychowawcy klasy II d i jednocześnie nauczyciela historii p. Pawła Kołodziejczyka i członka naszego stowarzyszenia Jakuba Celejewskiego.

Spotkania edukacyjne

Spacer historyczny dla Szkoły Podstawowej im. Janka Bytnara „Rudego” Nr 336 w Warszawie

W dniu 28 maja 2015 roku, Stowarzyszenie Saski 2018 zorganizowało spacer historyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie. Bogato ilustrowany starymi footgrafiami spacer tematycznie nawiązywał do historii Warszawy w czasie II Wojny Światowej. W spacerze, w dwóch grupach, udział wzięło łącznie 60 uczniów.

Spacer odbył się po trasie od pomnika Kopernika, gdzie 11 lutego 1942 Maciej Aleksy Dawidowski „Alek” z Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” zdjął z pomnika tablicę z niemieckim napisem i ukrył ją w pobliskiej zaspie śniegu, do Arsenału, gdzie miała miejsce słynna akcja odbicia „Rudego” w dniu 26 marca 1943 roku. Jednym z ważniejszych obiektów na trasie spaceru był Grób Nieznanego Żołnierza, przy którym uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 336 mogli dowiedzieć się o historii Pałacu Saskiego i pozostałych obiektów zachodniej pierzei placu Piłsudskiego, które zniszczono całkowicie w 1944 roku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA